Không có phụ nữ xấu

Không có phụ nữ xấu

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Na Bruyere