Không có người phụ nữ nào xấu

Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm cho mình trở thành quyến rũ mà thôi.

Xem Thêm Tác Giả Christian Dior