Không có gì ngọt bằng mật

Không có gì ngọt bằng mật, trừ tiền bạc.

Xem Thêm Tác Giả B.Franklin

  • Quanghuy Le

    hay