Không có

Không có thứ gì là số phận, tất cả chỉ là thử thách, trừng phạt hay bù đắp.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire (Pháp)