Khôn ngoan

Khôn ngoan đến với sự lắng nghe, hối hận đến với sự ba hoa.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ý