Khóc trước khi cưới

Người đàn bà khóc trước khi cưới, còn người đàn ông thì khóc sau đó

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ba lan