Khoa học mở con đường

Khoa học mở con đường của sự đoàn kết, tự do và vẻ đẹp trên thế giới.

Xem Thêm Tác Giả Gorky (Liên Xô)

  • SLy

    Cần 1 bài nghị luận về câu nói này!!! Híc,ai giúp cho cái