Khoa học không bao giờ có điểm dừng

Khoa học không bao giờ có điểm dừng, nó là một câu đố vĩnh hằng.

Xem Thêm Tác Giả Einstein (Mỹ)