Kho vô tận của kẻ nghèo

Tiết kiệm là cái kho vô tận của kẻ nghèo, hoang phí là cạm bẫy của kẻ giàu.

Xem Thêm Tác Giả Topeffer