Kho tàng quý báu nhất

Hãy tin chắc rằng những kho tàng quý báu nhất là những kho tàng bạn chất chứa con tim.

Xem Thêm Tác Giả Démophile