Khó khăn là một phần của cuộc sống

Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lạ cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn.

Xem Thêm Tác Giả Dinah Shore