Khi yêu

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.

Xem Thêm Tác Giả Afred de Musset