Khi trẻ tuổi

Khi trẻ tuổi nên tìm hiểu triết lý, khi già lão cũng đừng bỏ bê tìm hiểu triết lý, vì sức khỏe của tâm hồn không phân biệt sớm muộn.

Xem Thêm Tác Giả Epicurus (Hy Lạp)