Khi tôi ăn cơm

Khi tôi ăn cơm …

Cả quán theo dõi từng động tác.

Tự tin – Gắp nhanh – Phong cách.

Tôi thích cơm bụi.

Cơm bụi rất lôi cuốn.

Lôi cuốn là phải ăn nhanh.

Ăn nhanh là sạch sẽ.

Tôi…là Sinh Viên Nghèo!!!”.