Khi sống sung túc

Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ; Khi gặp tai họa, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường.

Xem Thêm Tác Giả Ph. Becon