Khi mới biết yêu thì vui

Khi mới biết yêu thì vui

Khi mới biết yêu thì vui. Lúc biết yêu rồi thì buồn.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoi