Khí kiêng nhất là hung hăng

Khí kiêng nhất là hung hăng. Tâm kiêng nhất là hẹp hòi. Tài kiêng nhất là bộc lộ.

Xem Thêm Tác Giả Lã Khôn