Khi không còn ai ghen tị với bạn

Đóng góp bởi hoahongthuy

Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Sống đẹp trên kho tàng danh ngôn