Khi không còn ai ghen tị với bạn

Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa.

Xem Thêm Tác Giả M. Guenin