Khi không còn ai ghen tị với bạn

Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa.