Khi hạnh phúc

Khi hạnh phúc đến cực điểm thì sinh ra nụ cười và nước mắt.

Xem Thêm Tác Giả Stendhai (Pháp)