Khi cuộc đời quá dễ dàng

Khi cuộc đời quá dễ dàng với chúng ta, chúng ta phải nhận thức được điều đó. Nếu không chúng ta có thể sẽ không sẵn sàng đón nhận cú đòn sớm hay muộn cũng sẽ đến với tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo.

(When life is too easy for us, we must beware or we may not be ready to meet the blows which sooner or later come to everyone, rich or poor)

Xem Thêm Tác Giả Eleanor Roosevelt