Khi chân lý còn mang giày

Khi chân lý còn mang giày, lời nói hoang đường đã chạy tới hơn nửa phần của thế giới.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain (Mỹ)