Khi bạn

Khi bạn ý thức được mình là người khiêm tốn nghĩa là bạn không còn khiêm tốn nữa.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)