Khi bạn không thể thực hiện

Khi bạn không thể thực hiện những gì ao ước, bạn nên ao ước những gì có thể làm.

Xem Thêm Tác Giả Terence