Khen

Khen người đàn ông khôn sau lưng họ, khen người đàn bà đẹp trước mặt họ.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp