Khát vọng

Khát vọng

Khát vọng vươn lên phía trước chính là mục tiêu của cuộc sống.

Xem Thêm Tác Giả Maksim Gorki