Khao khát tiền

Khi có nhiều tiền người ta khao khát tình yêu chân thật, khi chân thành yêu mãi mà vẫn đói, người ta khao khát tiền.

Xem Thêm Tác Giả Tư tưởng Phương Tây