Kết tinh của trí tuệ

Tri thức là kết tinh của trí tuệ, văn hóa là ánh sáng của ngọc thạch phát ra.

Xem Thêm Tác Giả Tagore (Ấn Độ)