Kết quả của sự suy nghĩ kỹ càng

Suốt đời tôi xưa nay chưa hề có phát minh nào tình cờ. Mọi phát minh của tôi đều là kết quả của sự suy nghĩ kỹ càng, thí nghiệm nghiêm túc.

Xem Thêm Tác Giả Edison (Mỹ)