Kẻ thù

Người bạn sẽ dạy bạn, còn kẻ thù sẽ trừng phạt bạn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga

  • lan hạ mai

    tuyệt vời lém