Bạn muốn sống

Bạn muốn sống hạnh phúc không? Hãy luôn mang hai cái túi để đi du lịch, một cái để cho, cái khác dùng để nhận.

Xem Thêm Tác Giả George Sand (Đức)