Kẻ ngốc

Kẻ ngốc khi còn nhỏ đưa ra những vấn đề có thể nhiều như những vấn đề mà người thông minh trả lời trong tuổi bảy mươi.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh