Kẻ lương thiện

Không có kể lương thiện nào mà đột nhiên trở nên giàu có.

Xem Thêm Tác Giả P.Syrus