Kẻ lắm mồm

Kẻ lắm mồm sẽ không tránh khỏi tội lỗi, kẻ biết giữ mồm giữ miệng là kẻ khôn ngoan.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh