Kẻ khôn ngoan

Có quyền lợi cho kẻ khôn ngoan chứ không có quyên lợi cho kẻ mạnh hơn.

Xem Thêm Tác Giả Joubert