Kẻ ham hiểu biết

Ai yêu thích lời răn bảo thì đó là kẻ ham hiểu biết, ai căm ghét sự tố giác thì đó là kẻ ngu dốt.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh