Kẻ có tinh thần nghèo nàn

Người nào đam mê sa hoa vật dụng thường là kẻ có tinh thần nghèo nàn và suy nhược

Xem Thêm Tác Giả Balagtas