Kẻ ăn xin

Đặt một kẻ ăn xin lên lưng ngựa, hắn sẽ đập roi phi nước đại.

Xem Thêm Tác Giả Burton Michel