Im lặng là một nghệ thuật lớn

Đóng góp bởi hoahongthuy

Im lặng là một nghệ thuật lớn của cuộc trò chuyện.