Im lặng

Im lặng là câu trả lời tốt nhất với giận dữ.

Xem thêm “Danh ngôn Tâm hồn”