Im lặng

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Im lặng là câu trả lời tốt nhất với giận dữ.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Tâm hồn, Danh ngôn Tính cách trên kho tàng danh ngôn