If you like someone

If you like someone, tell him, because you might find out that they like you too.
Nếu bạn thích chàng, hãy thổ lộ với chàng, bởi rất có thể bạn sẽ khám phá ra rằng chàng cũng thích bạn.