I will love the sun for day

I will love the sun for day, the moon for night, and YOU forever.
Anh sẽ yêu mặt trời vào ban ngày, mặt trăng vào ban đêm, và mãi mãi yêu EM.