Huyệt mộ của tình yêu

Cãi nhau là huyệt mộ của tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả Carnegie (Mỹ)