Hùng biện

Nói năng thận trọng đáng giá hơn hùng biện.

Xem Thêm Tác Giả F.Bacon