Hứa hẹn

Khi yêu phụ nữ thích hứa hẹn thật nhiều, còn đàn ông thích chiếm đoạt thật nhiều.

Xem Thêm Tác Giả N. Voltaire