Hôn nhân

Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : Chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.