Hôn nhân là hạnh phúc của cuộc đời

Hôn nhân là hạnh phúc của cuộc đời

Tình yêu là niềm vui của một ngày

Hôn nhân là hạnh phúc của cuộc đời.

  • Hoàng Nguyễn

    Hay và bổ ích !!!