Hôn nhân

Trước hôn nhân, ai cũng là thi sĩ
Trong hôn nhân, ai cũng là gián điệp
Sau ly hôn, tất cả đều là nhà phê bình.

Xem Thêm Tác Giả M. Crichton