Hôn nhân

Hôn nhân là thứ thuốc duy nhất để chữa bệnh yêu.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Anh