Hôn nhân

Đối với những kẻ đã chiếm vợ anh thì không có cách báo thù nào tệ hơn là để luôn nàng cho hắn ta.

Xem Thêm Tác Giả Sacha Guitry