Hôn nhân

Một người chồng có thể không biết là bị vợ lừa, nhưng không bao giờ hắn tin chắc rằng vợ hắn không hề lừa hắn.

Xem Thêm Tác Giả Mademoiselle De Sommeri